Plus

KontaktBiuro prasowe:
pr@plus.pl - służy wyłącznie do kontaktów z dziennikarzami

Sponsoring:
sponsoring@plus.pl - komunikacja dotycząca ofert sponsoringowych

Biuro Obsługi Klienta:
bok@plus.pl - internetowa obsługa klienta

Dział Obsługi Klienta:

w Polsce:

  • z telefonu sieci Plus - numer 2601
    • koszt połączenia z Automatycznym Systemem Informacji Głosowej - 0,96 zł z VAT (dla Użytkowników i Abonentów Plus na Kartę: oferta Simplus oraz Plus Mix w taryfach Mix Plus IV Duo, Mix V, Mix6, Mix20 - 1,97 z VAT).
    • połączenie z Konsultantem - 1,97 zł z VAT (w taryfach MixPlus III i MixPlus IV - 0,96 zł z VAT). W przypadku połączenia się z Konsultantem Działu Obsługi Klienta opłata za połączenie z Automatycznym Systemem Informacji Głosowej nie będzie naliczana.
  • z dowolnego telefonu - 601 102 601 (numer płatny - zgodnie z taryfą operatora)

za granicą:

  • z telefonu komórkowego - numer (+48 601 102 601) (numer płatny - zgodnie z taryfą roamingową operatora)
  • z telefonu stacjonarnego - (0048 601 102 601) (numer płatny - sposób wybierania numeru kierunkowego do Polski zależy od konkretnego kraju).

Wnioski pisemne do Działu Obsługi Klienta możesz kierować pod numery faksów:

z Polski:

  • (+48 601 102 602) (numer płatny)

z zagranicy:

  • (+48 601 102 602) (numer płatny - sposób wybierania numeru kierunkowego do Polski zależy od konkretnego kraju).

Siedziba spółki:

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
tel.: (48) 22 426 10 00, (48) 22 426 56 00
faks: (48) 22 426 01 03

Oznaczenie spółki:

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430,
kapitał zakładowy 3.525.300.000,00 zł,
NIP 527-10-37-727,
REGON 011307968.