Plus

Zarząd

Skład Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Tobias Solorz
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego

Kariera zawodowa:

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. na stanowisku Asystenta Zarządu Telewizji Polsat. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w branży telekomunikacyjnej, finansowej i w kontrolingu.

2007-2008 - Menedżer ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie.
2008-2010 - Członek Zarządu Sferii.
Do marca 2011 r. - Dyrektor ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji Sferii.
Od listopada 2011 r. - Członek Zarządu Polkomtelu.
Od lutego 2014 r. - Prezes Zarządu Polkomtelu.
Od września 2014 r. Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu, a od grudnia 2014 r. Wiceprezes Cyfrowego Polsatu.
Od grudnia 2015 r. - Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann

Katarzyna Ostap-Tomann jest Członkiem Zarządu ds. Finansów od października 2016 roku. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o., a także członka Zarządu w spółkach Telewizja Polsat Sp. z o.o. i Polsat License Ltd. z siedzibą w Szwajcarii. Związana jest z Grupą Cyfrowego Polsatu od 2009 roku, gdzie od 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy CFO grupy kapitałowej.

Kariera zawodowa:

W latach 1996-2004 pracowała w Philip Morris w Polsce i w regionalnej centrali firmy w Szwajcarii na różnych stanowiskach związanych z finansami, gdzie zdobywała wszechstronne doświadczenie w obszarze finansów korporacyjnych, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu wewnętrznego.
W latach 2004-2009 pracowała w Grupie TVN na stanowisku kontrolera finansowego grupy kapitałowej. Była odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdań finansowych na poziomie grupy kapitałowej oraz raportowanie wewnętrzne.
W 2009 roku objęła stanowisko dyrektora Kontrolingu a w 2012 Dyrektora Finansowego w Cyfrowym Polsacie.
Od 2011 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego, a następnie od 2014 roku Członka Zarządu Telewizji Polsat. Od 2001 roku jest członkiem ACCA.
W 2015 roku powołana na drugą kadencję do Rady Członków ACCA w Polsce.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz posiada tytuł MBA Oxford Brookes University.

Od października 2016 r. - Członek Zarządu Polkomtelu.

Jacek Felczykowski
Członek Zarządu

1

Dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych technologii takich jak informatyka i telekomunikacja.

Kariera zawodowa:

W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrum Obsługi Wierzytelności Cross, a od roku 2007 do 2008 Członka Zarządu TFI Plejada S.A.
W latach 2008-2010 jako Prezes Zarządu kierował spółką NFI Midas S.A., będącą jednym ze światowych pionierów wdrażania szybkiego, bezprzewodowego Internetu w technologii LTE.
W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Sferia S.A., a od 2011 do 2013 roku Prezesem Zarządu spółki IT Polpager S.A.
Od ponad czterech lat związany z Polkomtelem.
Od roku 2015 - Członek Zarządu Polkomtelu.

Wojciech Piskorz
Członek Zarządu

1

Ukończył studia na Kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kariera zawodowa:

W latach 2000-2002 zajmował stanowisko analityka w spółce TP Invest w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji.
W latach 2002-2004 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego PWPW Ochrona, gdzie odpowiadał za nadzór nad działalnością finansową, administracją, biurem zarządu i wszystkimi procesami restrukturyzacyjnymi w Spółce.
Od 2004 r. do 2010 r. w  Konsalnet Holding. Początkowo jako Dyrektor Zarządzający, następnie Wiceprezes Zarządu oraz Prezes Zarządu wybranych spółek holdingu.
Od marca 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Elektrim.
Od kwietnia 2011 r. Prezes Zarządu Laris Investments.
Zasiada w Radach Nadzorczych Spółek: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK SA) - Sekretarz RN, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin - Wiceprzewodniczący RN, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów - Wiceprzewodniczący RN, Elektrim Volt - Wiceprzewodniczący RN oraz Megadex EXPO - Przewodniczący RN.
Od marca 2014 r. - Członek Zarządu Polkomtelu.

Aneta Jaskólska
Członek Zarządu

1

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe).

Kariera zawodowa:

Aneta Jaskólska jest związana z Cyfrowym Polsatem od 2007 roku, od lipca 2010 w randze Członka Zarządu.
W latach 2004-2007 pełniła funkcję Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych.
Aneta Jaskólska pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu.
Od lutego 2015 r. - Członek Zarządu Polkomtelu.

Piotr Gaweł
Członek Zarządu

1

Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w największych i najważniejszych firmach z branży mediów, reklamy i telekomunikacji.

Piotr Gaweł swoją karierę zawodową rozpoczynał pod koniec lat 80-tych w Telewizji Polskiej SA, gdzie pełnił funkcję Doradcy Prezesa. W latach 1990-1992 był pierwszym Dyrektorem Biura Reklamy Telewizji Polskiej, które zostało stworzone od postaw pod jego kierunkiem. W latach 1992-2001 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu agencji reklamowej Lintas Warszawa (później Ammirati Puris Lintas). W latach 1994-1996 wchodził w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA, a w okresie 1997- 2002 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Poczta Polska SA. Od 2001 do 2004 współudziałowiec i Przewodniczący Rady Nadzorczej Oxygen Interactive Communications. Od 1999 do 2004 był również Prezesem Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W 2004 roku wrócił na dwa lata do Zarządu Telewizji Polskiej, gdzie był Członkiem Zarządu ds. marketingu i reklamy. Od lipca 2006 do września 2007 w Zarządzie Polkomtelu, gdzie odpowiadał za marketing i relacje z klientami. Od roku 2008 Prezes Zarządu Centrum Opatrzności Bożej.

W 1996 roku ukończył program Marketing Executive Lintas University w Nowym Jorku i Detroit, program Executive Sales Strategy w INSEAD w Paryżu oraz w 2000 roku Competitive Strategic Thinking w Management Center Europe w Brukseli.