Plus

Wyróżnienia dla Polkomtel

 

     

Pracodawca Godny Zaufania

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny nasze wysiłki zmierzające do stworzenia przyjaznego miejsca pracy zostały docenione. Dla nas ważni są przede wszystkim ludzie – to oni tworzą sukces rynkowy firmy. Dla nich staramy się tworzyć rozwiązania ułatwiające codzienną pracę
oraz integrujące pracowników.

 
     

Solidny Pracodawca Branży
Telekomunikacyjnej 2009

Przyznany w roku 2010 po raz kolejny tytuł Solidnego Pracodawcy jest wyrazem uznania dla wysiłku i zaangażowania, z jakim każdego dnia Polkomtel dba o to, by być atrakcyjnym miejscem pracy dla tysięcy pracowników. Prowadząc działalność nastawioną na sukces ekonomiczny i rynkowy, Polkomtel aktywnie wciela w życie zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu i dokłada starań, by sprostać zaszczytnemu tytułowi Solidny Pracodawca.

 
     

Polkomtel to firma z branży zaawansowanych technologii, która dynamicznie się rozwija, ciągle wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi. To stawia przed nami nowe wyzwania związane z realizacją strategii personalnej w obliczu zarządzania zmianą. Niewątpliwie cały czas będziemy intensywnie pracować nad umocnieniem marki Solidnego Pracodawcy.