Plus

Proces rekrutacji

Kogo szukamy?

Osób, które podzielają nasze wartości:

 • Zaangażowanie zmienia rzeczywistość
 • Zrozumienie buduje prawdziwe relacje
 • Prostota jest oznaką mądrości i wiedzy
 • Współpraca jest prawdziwa, gdy jest spontaniczna

Proces rekrutacyjny w Polkomtel Sp. z o.o. składa się z kilku etapów:

 1. Analiza aplikacji

  Czytając aplikację kandydata zwracamy przede wszystkim uwagę na zgodność kwalifikacji z wymaganiami określonymi w profilu kompetencji, czyli zestawie cech i umiejętności, które uznaliśmy za pożądane u kandydatów na dane stanowisko.
  Cenne są dla nas informacje na temat zakresu obowiązków w poprzednich miejscach pracy oraz okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców, które powinny być podane z dokładnością do miesiąca. Dodatkowo warto się pochwalić wiedzą i umiejętnościami, które korespondują z wymaganiami zawartymi w ofercie pracy. Dużą wagę przywiązujemy do stylu napisanego listu motywacyjnego oraz wyglądu przesłanych dokumentów. Pamiętaj, że życiorys i list motywacyjny są Twoją wizytówką, która decyduje o tym, czy zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
   
 2. Rozmowa kwalifikacyjna

  Pierwsze spotkanie poprowadzi przedstawiciel Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który będzie chciał poznać Twoje kompetencje pod kątem oferowanego stanowiska. Podczas drugiego spotkania porozmawiasz z potencjalnym przyszłym przełożonym, który zada Ci kilka pytań merytorycznych.
  Pamiętaj, że spotkanie rekrutacyjne to wzajemna wymiana informacji, na każdym etapie rozmowy, możesz zadawać swoje pytania!
  Testy i zadania
  Testy wiedzy, umiejętności analitycznych, próbki pracy, kwestionariusze analizy profilu osobowego - stosujemy w zależności od profilu stanowiska. Informacje, które otrzymujemy na ich podstawie, są dodatkowym źródłem wiedzy na Twój temat i stanowią pomocnicze narzędzie dla wcześniej wymienionych metod, takich jak analiza dokumentów, sprawdzanie referencji, czy też rozmowa kwalifikacyjna.
  Niezależnie od stanowiska, na które aplikujesz, zostaniesz poproszony o wypełnienie testu kompetencyjnego, w którym będziesz musiał wybrać rozwiązania dla kilkunastu opisanych sytuacji.
 3. Zakończenie procesu

  Wybranej osobie złożymy konkretną ofertę zatrudnienia. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.