Plus

Nowoczesne kadry kompleksowej obsługi klienta Polkomtel S.A.


 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie łącznie 168 dni szkoleniowych w okresie od 12 listopada 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku. W tym czasie przeszkolonych zostanie 600 pracowników DRPiOK.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności procesu kompleksowej obsługi klienta przez telefon poprzez budowanie i wspieranie rozwoju kompetencji interpersonalnych pracowników centrum telefonicznego. Jego osiągnięcie zaplanowane jest poprzez szkolenia w następujących obszarach:
dla menadżerów:

  • rozwój standardów w zakresie zarządzania ludźmi
  • rozwój umiejętności coachingowych, radzenia sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym
  • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania wiekiem
  • nabycie umiejętności wspierania rozwoju podwładnych.

dla konsultantów:

  • rozwój umiejętności budowania trwałych relacji z Klientem w procesie telefonicznej sprzedaży i obsługi
  • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami w kontaktach z trudnym Klientem
  • rozwój kultury wypowiedzi, trafnego wyrażania myśli, dostosowania komunikatu do typu rozmówcy.

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja