Plus

Działania Charytatywne

SMS PR Charytatywne

W Polkomtelu jedn± z najbardziej popularnych i najczę¶ciej wykorzystywanych metod wspierania społecznych inicjatyw s± smsy charytatywne. ¦rodki przekazywane s± na pomoc ofiarom tragedii, klęsk żywiołowych , ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Operator sieci Plus nie pobiera prowizji od SMS - ów przekazywanych na cele charytatywne.

Obecnie Plus współpracuje m.in. z następuj±cymi organizacjami:

  1. Fundacja Polsat
  2. Fundacja TVN
  3. Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo
  4. Fundacja Hospicyjna
  5. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
  6. Stowarzyszenie Wiosna - Szlachetna Paczka
  7. Caritas Polska
  8. Dzieło Pomocy Ad Gentes