Plus

Elektrośmieci

Polkomtel Sp. z o.o., w trosce o środowisko naturalne, popiera wszelkie działania zmierzające do ograniczania powstawania odpadów. Troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego człowieka, a znaczącą rolę odgrywa w tym każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje istniejące już możliwości oddania zużytego sprzętu elektronicznego.

Ważnym obszarem działań społecznych Spółki jest Ekologia. W tej dziedzinie Polkomtel zaangażował się przede wszystkim w problem elektrośmieci, zachęcając od wielu lat również swoich klientów do zachowania postawy proekologicznej. W punktach Plusa zainteresowani mogą oddać zużyty sprzęt elektromagnetyczny (telefony, akcesoria, etc) w celu bezpiecznej utylizacji. Spółka udostępniła specjalne pojemniki przeznaczone na zużyte akcesoria. Zebrany sprzęt komórkowy jest przekazywany do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu jego recyklingu. Używany telefon można również sprzedać w zamian za bon towarowy na nowy telefon w Plusie lub gotówkę uzyskaną przelewem bankowym. Wraz z innymi operatorami telefonii komórkowej Polkomtel przeprowadził w 2009 roku kampanię społeczną "Oddaj Telefon" polegającą na nieodpłatnym zbieraniu zużytych telefonów komórkowych, baterii oraz akcesoriów komórkowych.