Plus

Plus ekologicznie

Zachodzące zmiany w środowisku naturalnym, ochrona zasobów od lat jest przedmiotem agend rządowych i organizacji, które uruchamiają szereg procesów mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Uczestnikami tych procesów są firmy oraz ich pracownicy, którzy przez sposób i styl pracy wpływają na środowisko. W naszym działaniu kierujemy się myśleniem o przyszłości. A to oznacza nie tylko inwestowanie w nowe technologie, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów, ale również troskę o środowisko naturalne.

Plus czynnie angażuje się w projekty, których celem jest edukacja ekologiczna. Chcemy, by świadomość tego, jak ważna jest troska o otaczający nas świat, była udziałem użytkowników naszych usług.

Jednym ze stałych elementów działań proekologicznych jest zbiórka elekrośmieci w siedzibach firmy oraz punktach Plusa. W trakcie przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku kampanii zebrano ponad 3000 elektroodpadów, w tym ponad 1000 szt. telefonów komórkowych. Najbardziej efektywni Eko - zbieracze otrzymali telefon ekologiczny z baterią solaryjną.

Ekologiczne rozwiązania zostały również wdrożone w stale rozwijających się systemach informatycznych, pojawiło się nowe hasło "Zielone IT". Dzięki wirtualizacji z centrów danych sieci Plus usunięto ponad 100 serwerów fizycznych. O 50% zredukowano koszty związane z poborem energii elektrycznej i klimatyzacji, co przyniosło powtarzalne oszczędności rzędu 700 tys. zł w skali roku. Ograniczenie zużycia energii to redukcja CO2 do atmosfery, a dodatkowo znaczące oszczędności finansowe. W salonach sieci Plus od wielu już lat do oświetlenia logo używa się oświetlenia typu LED, normą są torby ekologiczne, żarówki energooszczędne, automatyczne wyłączniki świateł, a ostatnio flota samochodowa powiększyła się o samochody o niskiej emisji CO2.

Ekologicznie można pracować na co dzień, dzięki dobrym nawykom, takim jak: drukowanie/kopiowanie dwustronne, gaszenie świateł w momencie opuszczania pomieszczenia, wyłączenia trybu stand by komputerów, wyłączania ładowarek i innych tego typu urządzeń z gniazdek, racjonalne zużywanie wody - wszystkie te działania przyczynią się do ochrony środowiska.